Na prihlásenie do UIS je potrebné použiť rovnaké údaje ako pri prihlásení do systému.